بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی

پسران دبیرستان دکتر غلامحسین مروستی از ابتداي سال تحصيلي برنامه‌ريزي‌هاي مدون و اختصاصي براي مطالعه‌شان دارند. دانش‌‌آموزان به‌‌ صورت روزانه ميزان مطالعه خود را در هر درس يادداشت مي‌‌کنند. در پايان هر هفته، ساعات مطالعه هر فرد و تناسب آن با نمره کسب شده، توسط مشاوران مدرسه بررسي و نتايج آن به همراه برنامه‌ريزي درسي جديد به دانش‌‌آموزان ارائه مي‌‌شود. هدف از اين برنامه، اختصاصي‌‌کردن برنامه‌‌هاي آموزشي با توجه به تفاوت‌هاي فردي دانش‌‌آموزان است. در اين واحد آموزشي، روانشناسان در کنار مشاوران تحصيلي جلسات مشاوره فردي و خانوادگي براي دانش‌‌آموزان و خانواده‌‌هايشان برگزار مي‌‌کنند. مدل رفتاري و آموزشي  بر اساس تئوري انتخاب و رويکرد هوش‌هاي چندگانه است. پذيرش تفاوت‌ها و پرورش استعدادها اهتمام ما است.


دبیرستان دکتر غلامحسین مروستی

دبیرستان دکتر غلامحسین مروستی

دبیرستان دکتر غلامحسین مروستی

دبیرستان دکتر غلامحسین مروستی


کلینیک دکتر مروستی

ارتباط با کلینیک دکتر مروستی

اینستاگرام کلینیک دکتر مروستی آپارات کلینیک دکتر مروستی تلگرام کلینیک دکتر مروستی

  © Copyright 2018 - All rights reserved by marvasticlinic.com - Developed: LoginBrands.com