فصلنامه بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی:


در فصلنامه بنیاد دکتر مروستی با تازه ترین رویدادهای فرهنگی، هنری، آثار علمی و مصاحبه با چهره های ماندگار آشنا می شویم.


فصلنامه فرهنگی بنیاد

تلفن:
021-26230000
ایمیل:
info@marvasticlinic.com
آدرس:
مقدس اردبیلی، خیابان الف، چنگیزی، پ2
روابط عمومی:
0910-2167366