بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی

مجموعه کتب بنیاد فرهنگی دکتر مروستی

مجموعه کتب بنیاد فرهنگی دکتر مروستی
انتشارات دکتر مروستی


بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی منتشر کننده کتب علمی (بیماری های گوش و حلق و بینی، بیماری های بینی و گلو و حنجره و مری و غدد بزاقی، و بیماری های گوش، راهنمای به کارگیری لنزهای تماسی، جراحی عمومی و کتاب سالها خاطره و خاطرات) می باشد.
همچنین این بنیاد منتشر کننده کتب فرهنگی از جمله: دیوان حافظ، بوستان و گلستان سعدی و شاهنامه فردوسی نیز می باشد.
زنده یاد دکتر غلامحسین مروستی، دکتر رضا مروستی، دکتر نادر مروستی، شادروان دکتر احمد مروستی و شادروان سیاوش فولادفر از نویسندگان این بنیاد می باشند.نویسندگان بنیاد فرهنگی
دکتر نادر مروستی

زنده یاد دکتر غلامحسین مروستی
متخصص گوش و حلق و بینی

دکتر رضا مروستی

دکتر رضا مروستی
متخصص گوش و حلق و بینیآثار ماندگار بنیاد فرهنگی دکتر مروستی

بیماری های گوش


نویسنده: دکتر غلامحسین مروستی
موضوع کتاب: پزشکی


بیماری های بینی و گلو و غدد بزاقی


نویسنده: دکتر غلامحسین مروستی
موضوع کتاب: پزشکی


بیماری های گوش و حلق و بینی


نویسنده: دکتر غلامحسین مروستی
موضوع کتاب: پزشکیاز جمله نویسندگان این بنیاد می توان به:
زنده یاد دکتر غلامحسین مروستی نویسنده کتب بیماری های گوش و حلق و بینی، بیماری های بینی و گلو و حنجره و مری و غدد بزاقی، و بیماری های گوش.
دکتر رضا مروستی نویسنده کتاب بیماری های گوش.
دکتر نادر مروستی نویسنده کتاب راهنمای به کارگیری لنزهای تماسی.
شادروان دکتر احمد مروستی نویسنده کتاب جراحی عمومی.
شادروان سیاوش فولادفر مترجم کتب دایانا و گلستان مرقع.
خانم ظفر فروغ امیر رفیعی نویسنده کتاب سالها خاطره و خاطرات.

همچنین این بنیاد منتشر کننده کتب فرهنگی از جمله:
دیوان حافظ، گلستان و بوستان سعدی و شاهنامه فردوسی نیز می باشد.

بنیاد فرهنگی دکترمروستی

کلینیک دکتر مروستی

ارتباط با کلینیک دکتر مروستی

اینستاگرام کلینیک دکتر مروستی آپارات کلینیک دکتر مروستی تلگرام کلینیک دکتر مروستی

  © Copyright 2018 - All rights reserved by marvasticlinic.com - Developed: LoginBrands.com