میراث ماندگار:

دبیرستان دکتر غلامحسین مروستی:

پسران دبیرستان دکتر غلامحسین مروستی از ابتداي سال تحصيلي برنامه‌ريزي‌هاي مدون...

دبیرستان دخترانه دکتر غلامحسین علیم مروستی:

دبيرستان دخترانه دکتر غلامحسین علیم مروستی در 2 طبقه، 18 کلاس...

مدرسه پسرانه فروغ ظفر امیر رفیعی:

کلاس‌‌هاي فرهنگي و هنري در مدرسه پسرانه فروغ ظفر امیر رفیعی...

هنرستان کار و دانش سید حسین امیر رفیعی:

هنرستان کار و دانش سید حسین امیر رفیعی با  افزايش ظرفيت‌هاي...

مرکز بهداشتی - درمانی دکتر غلامحسین علیم مروستی:

کسب اطمینان از ارایه ی بهترین و کیفی ترین خدمات بهداشتی...

سالن ورزشی چند منظوره دکتر غلامحسین مروستی:

سالن ورزشی چند منظوره دکتر غلامحسین مروستی با مساحتی نزدیک به...

کتابخانه دکتر غلامحسین مروستی:

کتابخانه دکتر غلامحسین مروستی در حال حاضر دارای بیش از ۱۸۸۰۰ ...

مرکز بهداشت دکتر غلامحسین مروستی در کردکوی:

مرکز بهداشت دکتر غلامحسین مروستی در کردکوی واقع در استان گلستان،...

دانش و انتقال تحصیل

دانش و انتقال تحصیل:


دکتر مروستی پس از ورود به کادر علمی دانشگاه تهران با درجه استاد یاری و ریاست درمانگاه مشغول به کار و تدریس بودند تا اینکه بالاخره با زحمات و پیگیری فراوان و کار شکنی های فراوان موفق به تاسیس بخش گوش و حلق و بینی بیمارستان 1000 تختخوابی پهلوی (امام خمینی فعلی) تهران شدند و تا زمان بازنشستگی با درجه استادی ریاست بخش فوق را عهده دار بودند که خوشبختانه این بخش تا این تاریخ نیز دایر و به تربیت متخصصین و جراحان این رشته مشغول به ارائه خدمت می باشد.

آموزش و پرورش

آموزش و پرورش:


باعث بسی افتخار است که فارغ التحصیلان بیمارستان پهلوی (امام خمینی فعلی) از نظر علمی شهرتی خاص دارند و از کارورزانی که در این بخش به افتخار استاد یاری نائل گردیده اند می توان از آقای دکتر علی نقی مدرسی، دکتر سعید عباس زاده، دکتر نور الدین ظهیر الاسلام، دکتر خلخالی، دکتر ابوالحسن کمره ای (فرزند آیت الله کمره ای)، دکتر قوام امامی، دکتر محمدعلی ابطحی، دکتر عباس اردکانی (پرند)، دکتر مرتضوی، دکتر سبحان، دکتر مهدی ویزائی و دکتر فضل اله معظمی نام برده و یاد کرد که برخی از آنان پس از پایان دوره تخصصی به شهرستانهای زادگاه خود مراجعت نموده و به مداوای بیماران دیار خود پرداختند.

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش:


دکتر مروستی خود، آموزش جراحی زیبایی بینی را در بیمارستان های گوش و حلق و بینی رویال ناسیونال، وابسته به انستیتو گوش و حلق و بینی دانشگاه لندن تحت نظر پروفسور ماکسول الیس، پروفسور دونالد هریسون، دکتر آنتونی بول و در پاریس در بیمارستان لری بوازیه، تحت نظر دکتر ژوست، مولف کتاب تکنیک های جراحی بینی آموزش دید و برای آموزش شاگردانش در ایران این تخصص را به ارمغان آورد. از اختراعات ایشان می توان وسیله مخصوصی جهت بیرون آوردن اجسام خارجی از مری (مانند سکه بلعیده شده) در اطفال را ذکر نمود.

.:صلح نامه بیمارستان مروستی به دانشگاه علوم پزشکی تهران:.

مقدمه و گردشکار

در مورد صلح بیمارستان دکتر غالمحسین مروستی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی "با مدیریت و تولیت دانشگاه علوم پزشکی تهران" ستایش خداوندی را که بخشنده عقل و جان است و دانای آشکار و نهان، حکیمی که چکیده کتاب هستی را بر لوح دل انسان بنگاشت و با نعمت دانش در برابر حیرت فرشتگان پرچم کرامت بنی آدم را بر قله هستی بر افراشت.

با سپاس به درگاه ایزد منان، ما فرزندان و همسر شادروان دکتر غالمحسین علیم مروستی که از اساتید و بنیان گذاران رشته گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران و موسس بیمارستان مروستی بوده اند به پاس عشق و ارادت به میهن عزیزمان و عالقه ای که به ماندگاری یاد و خاطر پدر داریم مصمم شدیم که بیمارستان مروستی را درحال فعالیت و بطور کامل بدون هیچ گونه بدهی و تعهدی همراه با کلیه وسایل و تجهیزات برای استمرار ارائه خدمات درمانی، به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار نمائیم و چه بهتر که این مصالحه به دانشگاه علوم پزشکی تهران که، استاد شاگردی را در آن دانشکده آغاز و به افتخار استادی آن دانشگاه نائل گردیدند واگذار نمائیم تا خدمات رسانی در امور درمانی را در بیمارستان مروستی به ودیعه ای مستمر مبدل نمائیم

سپاسگزاری صمیمانه

در مورد صلح بیمارستان دکتر غلام حسین مروستی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی "با مدیریت و تولیت دانشگاه علوم پزشکی تهران" ستایش خداوندی را که بخشنده عقل و جان است و دانای آشکار و نهان، حکیمی که چکیده کتاب هستی را بر لوح دل انسان بنگاشت و با نعمت دانش در برابر حیرت فرشتگان پرچم کرامت بنی آدم را بر قله هستی بر افراشت.

با این اندیشه دست یاری بسوی جناب دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی دراز کردیم و این دانشمند فرهیخته که خود از مفاخر ماندگار جامعه چشم پزشکی ایران است در کمال بزرگواری ضمن ارج نهادن به منویات خانواده دکتر غالمحسین مروستی ما را به ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران جناب دکتر علی جعفریان رهنمود فرمودند و ایشان در کمال همدلی دستور اجرائی شدن این خواسته را به مدیریت امور حقوقی و معاونت توسعه دانشگاه واگذار نمودند

صلحنامه

باالخره پس از چندین جلسه کارشناسی، صلح مشروط بین مصالحین و دانشگاه علوم پزشکی تهران به جامه عمل مزین گردید و خواست مصالحین با توجه به جمیع جهات به فعل پیوست و این سند صلح فی مابین وراث دکتر غالمحسین علیم مروستی بعنوان مالک بالمنازع بیمارستان مروستی و دانشگاه علوم پزشکی تهران به نمایندگی آقای دکتر علی جعفریان ریاست دانشگاه با شرایط ذیل منعقد و برای طرفین و قائم مقام قانونی آنها قطعی و الزم االجرا می باشد. وظیفه خود می دانیم از همه بزرگانی که ما را در تحقق این امر یاری نموده اند، خصوصا جناب آقای محمد رحیم قهستانی و جناب آقای دکتر محمود بیگلر صمیمانه سپاسگزاری نمائیم.

مورد صلح

تمامی شش دانگ عرصه و اعیان مجموعه بیمارستان مروستی به مساحت عرصه 1060/82 متر مربع و اعیانی حدودا "3200 ) سه هزارو دویست ( متر مربع به پالک ثبتی 1891/1 از پالک فرعی یک از بخش 3 تهران دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن به آدرس خ حافظ اول خ نوفل لوشاتو پالک 42 با کلیه اموال منقول و غیر منقول و تجهیزات موجود در بیمارستان اعم از تجهیزات پزشکی و غیر پزشکی و اموال منصوبه و غیر منصوبه و کلیه حقوق عینی و واقعی که تماما " به رویت متصالح رسیده و بطور کامل صورت برداری گردیده است که براساس اقرار متصالح و نیاز دانشگاه فقط به عنوان صرفا مرکز درمانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

بالعوض و رایگان با کلیه شرایط صلح بالعوض از هر قبیل اعم از قبوض و اقباض و غیره که اجرا شده و منافع صلح به اظهار و اقرار مصالحین قبال به کسی واگذار نگردیده و متصالح با رویت اصل مال اقرار به تصرف آن نمود.

شروط صلح

5-1 – آقای دکتر رضا علیم مروستی و در غیاب ایشان دکتر نادر علیم مروستی بعنوان ناظر بر اجرای مفاد این صلح نامه می شوند.

-5-2 دانشگاه علوم پزشکی تهران متعهد و موظف است بیمارستان مورد صلح را حفظ و نام بیمارستان دکتر مروستی برای همیشه بعنوان یک مرکز درمانی و با توجه به مقتضیات زمان حفظ و بصورت دایر نگاهداری نماید.

5-3 – دانشگاه متعهد و موظف است ضمن حفظ نام بیمارستان مروستی در کلیه مکاتبات، از سربرگ، سرنسخه و پرونده های بیماران و هرگونه مکاتبات نام بیمارستان دکتر مروستی را همراه با نام و آرم دانشگاه علوم پزشکی تهران، برای همیشه حفظ و در سربرگ، سر نسخه و پرونده بیماران ملحوظ و به این تعهد عمل نماید.

5-4 – با توجه به اینکه بیمارستان مروستی از بدو تاسیس ) 1339 ( تا کنون بعنوان مرکز درمان و جراحی گوش و حلق و بینی اشتهار داشته و اکنون نیز با توجه به تجهیزات موجود ، قابلیت ممتاز و شایان توجهی در ارائه خدمات پزشکی در رشته فوق را دارا می باشد مصالحین ترجیح می دهند با توجه به جمیع جهات درصورتیکه همچنان به سرویس دهی در امر گوش و حلق و بینی مورد استفاده دانشگاه و در راستای همکاری تنگاتنگ با بیمارستان امیر اعلم به جراحی و درمان بیماران اختصاص داده شود بهترین بهره وری را برای دانشگاه علوم پزشکی تهران خواهد داشت ، بدیهی است این پیشنهاد نافی بند دو از ماده ) 2-5 ( نخواهد بود.

5-5 – چنانچه از تاریخ مصالحه بمدت ده سال شمسی فرزندان پزشک مصالحین بخواهند مجوز احداث بیمارستان ، کلینیک تخصصی و یا درمانگاه جراحی های محدود و مستقل را با هزینه خود در تهران اخذ نمایند ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی نهایت مساعدت و همکاری را تا صدور پروانه تاسیس ، برابر با مقررات ، معمول و از همکاری دریغ نخواهند نمود .

5-6 – استفاده از مورد صلح و ارائه خدمات در مورد صلح به قصد انتفاع نبوده و دانشگاه هزینه های درمانی را از بیماران و مراجعین بر اساس تعرفه های مصوب دریافت خواهد نمود و در صورتیکه پس از هزینه های مربوطه برای اداره بیمارستان مبالغی مازاد بر هزینه های موجود حاصل گردد با صالح دید مدیریت دانشگاه صرف نگاهداری و توسعه مورد صلح خواهد گردید .آثار ماندگار:


تلفن:
021-26230000
ایمیل:
info@marvasticlinic.com
آدرس:
مقدس اردبیلی، خیابان الف، چنگیزی، پ2
روابط عمومی:
0910-2167366