مرکز بهداشتی دکتر غلامحسین مروستی:


کسب اطمینان از ارایه ی بهترین و کیفی ترین خدمات بهداشتی درمانی مستلزم ارزیابی عملکرد بخش سلامت؛ و ارزیابی کارایی اولین گام در ارزیابی عملکرد می باشد. مراکز بهداشتی درمانی شهری اولین واحد ارایه خدمات به جمعیت شهری می باشند. لیکن ارایه خدمات در شهرها به صورت فعال نمی باشد. این مرکز بهداشتی - درمانی در 1 طبقه، در شهرستان مروست و در سال 1378 ساخته شد.

تلفن:
021-26230000
ایمیل:
info@marvasticlinic.com
آدرس:
مقدس اردبیلی، خیابان الف، چنگیزی، پ2
روابط عمومی:
0910-2167366