بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی

کتاب بنیاد فرهنگی دکتر مروستی

بیماری های بینی و گلو و غدد بزاقی:


بیماری های بینی و گلو و غدد بزاقی

تاریخ پزشکی مشحون از نام اطباء نامدار و دانشمندانی است که نه فقط در فن ترجمه کتب مهارت بسزائی داشته بلکه تحقیقات و تالیفات مهمی از خود بیادگارگذاشته اند .
علی بن طبری نصرانی اهل مازندران در سال 325 کتاب معروف فردوس الحکمه را باتمام رسانید ، درخبر است که محمد بن ذکریای رازی اهل ری 327 کتاب تالیف نموده و مشهورترین رساله او درباب آبله و سرخجه بوده است و بسیاری از کتب او بزبان لاتین ترجمع شده است، یکی از کاملترین کتب طب کتاب الحاوی تالیف اوست.
قدیمی ترین کتاب فارسی طبی کتاب الابنیه است که در قرن چهارم تالیف و در سنه 448 بخط اسدی طوسی نوشته شده و در حدود صد سال قبل در وین به طبع رسیده است، ذخیره خوارزمشاهی زین الدین سید اسماعیل جرجانی بعقیده مطلعین مهمترین کتاب فارسی طبی می باشد که در قرن ششم تالیف شده است.

بیماری های بینی و گلو و غدد بزاقی

بیماری های بینی و گلو و غدد بزاقی

دکتر غلامحسین مروستی

بیماری های بینی و گلو و غدد بزاقی

بیماری های بینی و گلو و غدد بزاقی

دکتر غلامحسین مروستی

بیماری های بینی و گلو و غدد بزاقی

بیماری های بینی و گلو و غدد بزاقی

دکتر غلامحسین مروستی

کلینیک دکتر مروستی

ارتباط با کلینیک دکتر مروستی

اینستاگرام کلینیک دکتر مروستی آپارات کلینیک دکتر مروستی تلگرام کلینیک دکتر مروستی

  © Copyright 2018 - All rights reserved by marvasticlinic.com - Developed: LoginBrands.com