بیماری های گوش و حلق و بینی:


چند سال قبل سه جلد کتاب بیماریهای گوش و گلو و بینی و حنجره و اندازه گیری شنوائی در 2300 صفحه تالیف اینجانب توسط دانشگاه تهران چاپ و منتشر شد. مطالب و مباحث کتب مذکور درسطحی است که شاید بیشتر برای همکارانی که دوره تخصصی این رشته را طی می کنند بکار آید و برای دانشجویان دانشکده های پزشکی که بیماریهای گوش و گلو و بینی را ناگزیرند در مدتی کوتاه فراگیرند لازم و مناسب بود که کتابی شامل خلاصه ای از مباحث مهم این رشته فراهم گردد تا در حین کار آموزی و کارورزی مورد استفاده آنان واقع شود. از این رو بر آن شدم که این مهم را نیز بانجام رسانم و اینک خدای را سپاس می گذارم که در این امر توفیق یافتم و کتاب حاضر را که مشتمل بر 200 صفحه و 150 تصویر است آماده ساختم، یقین است دانشجویان عزیز به فراخور وقت و مجال خویش چنانچه طالب اطلاعات عمیق تر و وسیع تر در این فن باشند به کتب و مقالات و رسالاتی که به زبان های خارجی انتشار یافته و یا بوسیله همکاران بفارسی بچاپ رسیده مراجعه خوهند کرد و این کتاب موجز و مختصر را وسیله کسب اطلاعات کلی در سطح برنامه آموزشی خود قرار خواهند داد.

بیماری های گوش و حلق و بینی


تلفن:
021-26230000
ایمیل:
info@marvasticlinic.com
آدرس:
مقدس اردبیلی، خیابان الف، چنگیزی، پ2
روابط عمومی:
0910-2167366