بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی

کتاب بنیاد فرهنگی دکتر مروستی

بیماری های گوش و حلق و بینی:


بیماری های گوش و حلق و بینی

چند سال قبل سه جلد کتاب بیماریهای گوش و گلو و بینی و حنجره و اندازه گیری شنوائی در 2300 صفحه تالیف اینجانب توسط دانشگاه تهران چاپ و منتشر شد. مطالب و مباحث کتب مذکور درسطحی است که شاید بیشتر برای همکارانی که دوره تخصصی این رشته را طی می کنند بکار آید و برای دانشجویان دانشکده های پزشکی که بیماریهای گوش و گلو و بینی را ناگزیرند در مدتی کوتاه فراگیرند لازم و مناسب بود که کتابی شامل خلاصه ای از مباحث مهم این رشته فراهم گردد تا در حین کار آموزی و کارورزی مورد استفاده آنان واقع شود. از این رو بر آن شدم که این مهم را نیز بانجام رسانم و اینک خدای را سپاس می گذارم که در این امر توفیق یافتم و کتاب حاضر را که مشتمل بر 200 صفحه و 150 تصویر است آماده ساختم، یقین است دانشجویان عزیز به فراخور وقت و مجال خویش چنانچه طالب اطلاعات عمیق تر و وسیع تر در این فن باشند به کتب و مقالات و رسالاتی که به زبان های خارجی انتشار یافته و یا بوسیله همکاران بفارسی بچاپ رسیده مراجعه خوهند کرد و این کتاب موجز و مختصر را وسیله کسب اطلاعات کلی در سطح برنامه آموزشی خود قرار خواهند داد.


بیماری های گوش و حلق و بینی

بیماری های گوش و حلق و بینی

دکتر غلامحسین مروستی

بیماری های گوش و حلق و بینی

بیماری های گوش و حلق و بینی

دکتر غلامحسین مروستی

بیماری های گوش و حلق و بینی

بیماری های گوش و حلق و بینی

دکتر غلامحسین مروستی

بیماری های گوش و حلق و بینی

بیماری های گوش و حلق و بینی

دکتر غلامحسین مروستی

کلینیک دکتر مروستی

ارتباط با کلینیک دکتر مروستی

اینستاگرام کلینیک دکتر مروستی آپارات کلینیک دکتر مروستی تلگرام کلینیک دکتر مروستی

  © Copyright 2018 - All rights reserved by marvasticlinic.com - Developed: LoginBrands.com