بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی

کتاب بنیاد فرهنگی دکتر مروستی

بیماری های گوش:


بیماری های گوش

بیماری های گوش و حلق و بینی، با آنکه از دیر زمان، بعلت بروز عوارض و مظاهری که کم و بیش موجب ناراحتی و آلام نسبتا شدید می شد، مورد توجه بود ولی در ایران مبنای علمی صحیح و اساس متین و استوار نداشت و مانند سایر بیماری های اختصاصی بوسیله پزشکان عمومی به نحوی سطحی و ابتدائی مورد معالجه قرار می گرفت و به همین سبب همواره ضایعاتی دردناک و اسف انگیز ببار می آورد. خوشبختانه همزمان با آغاز تحولات دانشکده پزشکی تهران سازمان بیماری های گوش و حلق و بینی نیز شکل و صورت پذیرفت و به تدریج و به موازات پیشرفت ها و ترقیات دانشکده رو به توسعه و کمال رفت و دیری نگذشت که بخش منحصر بفرد و ناقصی که در بیمارستان شهرداری برای درمان مبتلایان به بیماری های گوش و حلق و بینی جای خود را به سازمان های مجهز و مراکز بزرگ فعلی  بیماری های گوش و حلق و بینی دانشکده پزشکی داد و اینک بیش از بیست سال نیست که از این رشته علمی کماکان مسیر خود را در راه توسعه و تکمیل ادامه داده و در مدتی کوتاه مقام شایسته ای که در خور و سزاوار آن است در میان سایر شعب پزشکی احراز نموده است.بیماری های گوش

بیماری های گوش

دکتر غلامحسین مروستی

بیماری های گوش

بیماری های گوش

دکتر غلامحسین مروستی

بیماری های گوش

بیماری های گوش

دکتر غلامحسین مروستی

بیماری های گوش

بیماری های گوش

دکتر غلامحسین مروستی

بیماری های گوش

بیماری های گوش

دکتر غلامحسین مروستی

کلینیک دکتر مروستی

ارتباط با کلینیک دکتر مروستی

اینستاگرام کلینیک دکتر مروستی آپارات کلینیک دکتر مروستی تلگرام کلینیک دکتر مروستی

  © Copyright 2018 - All rights reserved by marvasticlinic.com - Developed: LoginBrands.com