بیماری های گوش:


در بهار سال 1370 به یاری خداوند و مدد دوستان فرصتی دست داد که نشر کتاب حاضر را ممکن ساخت. جمع آوری، جمع بندی و تنظیم مطالب جدید با استفاده از آخرین متون پزشکی دنبال شد و پس از یک سال فعالیت مستمر و پیگیر، کتاب آماده طبع گردید.
دو فصل سمعک و کاشت حلزون که حاصل تحقیقات دو دهه اخیر می باشد به فصول قبل افزوده شد. در این چاپ اصطلاحات روز مره پزشکی و واژه های علمی به همان شکل متداول مورد استفاده قرار گرفتند و از بکار گیری مترادف های فارسی ولی نامانوس اجتناب گردید تا کتاب با حفظ حالت کلاسیک بتواند مورد استفاده دانشجویان، پزشکان و دستیاران رشته گوش، حلق و بینی قرار گیرد.
با آرزوی آنکه بتوانم همانند شیوه همه کتب پزشکی دنیا هرپنج سال یکبار با تجدید نظر این کتاب را منتشر کنم از مدیریت نشر کلمه که خود از خدمت گزاران صدیق و بی ادعای این مرز و بوم است و زحمت چاپ و نشر کتاب حاضر را متحمل شده اند و در این راستا از هیچ محبتی دریغ نکرده اند سپاس بیکران دارم.

بیماری های گوش


تلفن:
021-26230000
ایمیل:
info@marvasticlinic.com
آدرس:
مقدس اردبیلی، خیابان الف، چنگیزی، پ2
روابط عمومی:
0910-2167366