بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی

کتاب بنیاد فرهنگی دکتر مروستی

جراحی عمومی:


جراحی عمومی

همکاری های چند ساله با پرستاران و بهیاران در بیمارستانهای دولتی و خصوصی و گفتگو ها ونشست های متعدد با این همکاران برایم مسلم کرد که نبودن کتابهای درسی مناسب به فارسی در مدارس پرستاری و بهیاری یکی از مهمترین مشکلات پرستاران و بهیاران است، چرا که در کلاس های درس به جای آنکه تمامی حواس دانشجویان و کارآموزان به گفتارهای استادشان باشد صرف نوشتن جزوه شده و درعمل مشاهده شده است که این جزوه نویسی ها چقدر غلط های واضح علمی دارد. به علاوه این جزوه ها و یا فتوکپی ها قالبا بعد از گذراندن امتحان دور ریخته شده و بعد از فراغت از تحصیل منبعی برای مراجعه باقی نمی ماند. این مطلب مکرر از زبان پرستاران و بهیاران به ویژه آنهائی که تسلطی در زبان ندارند و نمی توانند از کتب خارجی استفاده کنند شنیده شده که (ما اگر یک مشکل طبی داشته باشیم و یا بخواهیم مبحثی را مطالعه کنیم کتاب مناسبی در اختیار نداریم) و چون غالبا فکر می کنند کتابهایی که برای دانشجویان پزشکی نوشته شده است سطح اطلاعاتش برای آنان زیاد است از خواندن و مراجعه به آن کتب خودداری می کنند.


جراحی عمومی

جراحی عمومی

دکتر احمد مروستی

جراحی عمومی

جراحی عمومی

دکتر احمد مروستی

جراحی عمومی

جراحی عمومی

دکتر احمد مروستی

جراحی عمومی

جراحی عمومی

دکتر احمد مروستی

جراحی عمومی

جراحی عمومی

دکتر احمد مروستی

کلینیک دکتر مروستی

ارتباط با کلینیک دکتر مروستی

اینستاگرام کلینیک دکتر مروستی آپارات کلینیک دکتر مروستی تلگرام کلینیک دکتر مروستی

  © Copyright 2018 - All rights reserved by marvasticlinic.com - Developed: LoginBrands.com