بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی

کتاب بنیاد فرهنگی دکتر مروستی

راهنمای به کارگیری لنزهای تماسی:


راهنمای به کارگیری لنزهای تماسی

بشر همواره می کوشد تا از تمامی مواهب الهی بیشترین بهره را ببرد و خوشبختانه برای این بیشترین نیز انتهائی قائل نیست.
اگر نعمت بینائی را اوج قله این مواهب بدانیم، بدیهی است که آدمی همیشه در تکاپوی استفاده بهینه از این نعمت بوده و برای رفع کاستی های آن می کوشد و همواره در این خیال است که تمامی امکانات موجود را به بهترین شکل ممکن در خدمت به این نعمت به کار گیرد و ابداع و ساخت تمام ابزار ها و ادوات کمک بینایی حاصل به کارگیری این امکانات و کوشش هاست.
عدسی و عینک های ساده ای که برای بهبود دید انسان، از اوایل قرن گذشته به کارگرفته شد، رفته رفته با بهره گیری از دانش های زیست فیزیک، زیست شیمی، شیمی آلی و ایمنی شناسی و با استفاده از آخرین فن آوری (تکنولوژی) ساخت، می رود تا در آستانه سال 2000، به پیشرفته ترین و متنوع ترین انواع لنز های تماسی و عدسی های داخل چشم تبدیل شود.


راهنمای به کارگیری لنزهای تماسی

راهنمای به کارگیری لنزهای تماسی

دکتر نادر مروستی

راهنمای به کارگیری لنزهای تماسی

راهنمای به کارگیری لنزهای تماسی

دکتر نادر مروستی

راهنمای به کارگیری لنزهای تماسی

راهنمای به کارگیری لنزهای تماسی

دکتر نادر مروستی

راهنمای به کارگیری لنزهای تماسی

راهنمای به کارگیری لنزهای تماسی

دکتر نادر مروستی

کلینیک دکتر مروستی

ارتباط با کلینیک دکتر مروستی

اینستاگرام کلینیک دکتر مروستی آپارات کلینیک دکتر مروستی تلگرام کلینیک دکتر مروستی

  © Copyright 2018 - All rights reserved by marvasticlinic.com - Developed: LoginBrands.com