بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی

کتاب بنیاد فرهنگی دکتر مروستی

سالها خاطره و خاطرات:


سالها خاطره و خاطرات

آشنایی من با خانواده مروستی و امیر رفیعی قدمتی بیش از نیم قرن دارد. از زمانی که دانشجوی دانشکده پزشکی تهران بودم و در محضر روان شاد دکتر غلامحسین مرودستی، استاد گوش و حلق و بینی ، تلمذ می کردم تا دوران کارورزی و بعد از آن ...
در سال های آغازین تاسیس بیمارستان مروستی ، روابط نزدیک تری با دکتر مروستی و خانواده ایشان پیدا کردم که غیر از مسائل کاری رابطه خانوادگی عمیقی هم به دنبال داشت.
آشنائی با خانم فروغ ظفر امیر رفیعی، همسر استاد و فرزندان و اخوان ایشان در طول زمان موجب گردید که از زبان خانم امیر رفیعی خاطراتی بشنوم که بسیار جالب، شنیدنی و پند آموز بود . خانم امیر رفیعی با حافظه ای بسیار قوی نکات و مطالب مهم و شیرینی از زندگی خود، پدر و مادر، همسر ، فرزندان و برادرهایشان در سینه داشتند که اطلاع از آنها برای بسیاری از افراد و نسل امروز می توانست مفید باشد ....

سالها خاطره و خاطرات

سالها خاطره و خاطرات

خانم ظفر فروغ امیر رفیعی

سالها خاطره و خاطرات

سالها خاطره و خاطرات

خانم ظفر فروغ امیر رفیعی

سالها خاطره و خاطرات

سالها خاطره و خاطرات

خانم ظفر فروغ امیر رفیعی

کلینیک دکتر مروستی

ارتباط با کلینیک دکتر مروستی

اینستاگرام کلینیک دکتر مروستی آپارات کلینیک دکتر مروستی تلگرام کلینیک دکتر مروستی

  © Copyright 2018 - All rights reserved by marvasticlinic.com - Developed: LoginBrands.com